Medycyna

Aparaty KTG we współczesnej diagnostyce prentalnej.

Aparaty KTG (Kardiotokografia) są narzędziami medycznymi wykorzystywanymi w diagnostyce ciąży. Kardiotokografy stosuje się do oceny stanu płodu i jego reakcji na czynniki zewnętrzne. Aparat KTG cena – profesjonalne aparaty KTG można kupić w cenie powyżej 3000zł. Do czynników tych zalicza się skurcze macicy czy zmiany w tętnie matki.

Budowa aparatów KTG

Podczas ciąży, kontrola stanu zdrowia płodu jest niezwykle istotna, a aparaty KTG są jednym z najważniejszych narzędzi służących temu celowi. Aparat KTG składa się z dwóch czujników: jeden lekarz umieszcza na brzuchu matki, drugi na skórze głowy płodu. Czujniki te rejestrują tętno płodu oraz skurcze macicy, dzięki czemu lekarz może dokładnie ocenić stan zdrowia dziecka.

Wykorzystanie kardiotokografów

Głównym zadaniem aparatu KTG jest wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości w pracy serca płodu oraz rejestrowanie skurczów macicy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieregularności, lekarz może szybko podjąć odpowiednie kroki, by zapobiec zagrożeniu dla zdrowia dziecka.

Aparaty KTG w diagnostyce ciąż wysokiego ryzyka

Aparaty KTG są szczególnie przydatne w przypadku ciąż wysokiego ryzyka. Do ciąż wysokiego ryzyka zalicza się : ciąża mnoga, ciąża przedwczesna czy ciąża z chorobami przewlekłymi matki. W ciążach obarczonych wysokim ryzykiem bardzo istotna jest kontrola stanu zdrowia płodu. Aparat KTG jest jednym z najlepszych narzędzi do jej przeprowadzania.

Podczas badania KTG lekarz może ocenić wiele czynników, takich jak częstotliwość i siła skurczów macicy, tętno płodu.

Aparat KTG, czyli kardiotokograf, jest urządzeniem, które służy do monitorowania stanu płodu w czasie ciąży. Dzięki temu narzędziu lekarze mogą dokładnie śledzić tętno i ruchy dziecka. Diagnostyka aparatem KTG pozwala na wczesne wykrycie problemów i podjęcie odpowiednich działań.

Monitorowanie przebiegu ciąży przy użyciu aparatów KTG

Aparat KTG wykorzystuje się głównie podczas porodu. Kardiotokograf używany jest się również, na wcześniejszym etapie, przykład w przypadku podejrzenia zagrożenia ciąży. Monitorowanie płodu odbywa się poprzez umieszczenie na brzuchu matki dwóch czujników – jednego mierzącego tętno dziecka, a drugiego rejestrującego skurcze macicy. Polecamy tekst na temat aparatów CPAP.

Podczas monitorowania aparat KTG analizuje tętno dziecka i zapisuje je na taśmie lub w pamięci komputera. Wyniki te wnikliwie analizuje lekarz , który może w ten sposób ocenia stan dziecka.